VB 循环体中关于改变上限的设置

        VB中的循环体,for和do while关于上限的区别,是for循环中上限是固定的,即使在循环体中更改了上限的值,也不会改变循环次数,而do while却可以,以下示例:

    num = 5
    For i = 1 To num
      MsgBox i
      num = 6
    Next

该循环中当 i=5 后,就结束循环,不会执行到 i=6 ,如果是

    num = 5
    i = 1
    Do While i <= num
      MsgBox i
      num = 6
      i = i + 1
    Loop

这样就可以使循环执行到 i=6 的情况了。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据